Търсене:

 

Начало > Инфо > Татко > Ролята на бащата


Ролята на бащата

Ролята на бащата в семейството е важна и допринася както за израстването, така и за развитието на бащата и децата. Бащите имат възможност да преосмислят техните лични взаимоотношения от типа баща-дете, да ги погледнат от перспективата на зрелия човек, и да бъдат родители на децата си по начин, който ще допринесе по положителен начин за израстването и развитието на децата. Влиянието на бащата се пренася през поколенията.

С години изследователите насочваха усилията си най-вече към ролята на майката в семейството. Напоследък обаче, се провеждат все повече изследвания на тема ролята на бащата. В резултат на тези изследвания, учените стигнаха до извода, че ролята на бащата е важна и има ясно изразено влияние върху социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на децата. Майката и бащата общуват с детето по различен начин. Ролите им не са равни или взаимозаменяеми. И двете страни допринасят за развитието на детето. Както за майката, така и за бащата е важно да се грижи за семейството и да участва активно в живота му. 

 


Промяна в ролята
Ролята на бащата в обществото се е изменила през последните 20 години, като тенденцията е към приемането на грижовния баща, който е все по-силно ангажиран с отглеждането на децата. Въпреки това, един изследовател посочва, че всъщност ангажираността на бащите с отглеждането на децата им почти не се е изменила през годините. Забелязва се положителен ефект когато и двамата родители са съгласни да се ангажират активно с отглеждането на децата, за разлика от случаите, в които единия родител настоява другия да се занимава с отглеждането на децата.
 

С раждането на детето могат да изплуват проблеми, идващи от семейството, в което се е родил и израснал бащата. Здравомислещият, улегнал баща е способен да погледне на тези проблеми, идващи от семейството, от което произхожда, в перспектива и да ги реши. По този начин горчилката, враждебността и огорчението от семейството, от което той произхожда, няма да се пренесат в настоящото му семейство. По време на детството на сина си или дъщеря си, на бащата се дава възможност да преосмисли своето собствено детство.

Влиянието на бащата
Заедно с това, че бащите допринасят за своето собствено психо-социално развитие, те също оказват голямо влияние и на децата си от детството до съзряването им. Един изследовател заключва, че бащите, които са по-активни в грижата за децата си имат деца с по-силно развити когнитивни способности на една година, отколкото бащите, които не участват по активен начин. Отрано децата разпознават бащите си от другите възрастни. Друг изследовател докладва, че бащите, които са били много активни в заниманията си с децата си в предучилищна възраст, са им помогнали за развитието на вербалните умения и чувството за контрол върху съдбата си. Изследователите сочат, че за децата в училищна възраст бащите са една от връзките им с външния свят. Изследване на родителските умения сочи, че подрастващите имат нужда от твърди насоки, последвани от обяснение и причини за дадените напътствия.  Бащите продължават да бъдат част от живота на децата си чрез връзката между родителя и вече възрастното му дете. С раждането на внуци, бащата на това възрастно дете става дядо и така личността му се транспонира и върху следващото поколение.

Въздействието на бащата
Резултатите от проучвания документират важността на въздействието на бащата върху децата му в областта на самочувствието и постиженията в училище.

Самочувствие
Редица учени са стигнали до извода, че ангажираността на бащата е свързана със самочувствието на децата им. Бащите, които са били по-любвеобилни и са прекарали повече време с децата си, са допринесли по положителен начин за тяхното самочувствие.

Постижения в училище
Учените докладват, че бащите, които ценят образованието, имат деца, които се представят по-добре в училище от тези, чиито бащи не ценят образованието. Един учен е докладвал за връзка между уменията на децата що се отнася до четене, и това колко често децата виждат баща си да чете вкъщи. Следователно, бащата може да повлияе на синовете и дъщерите си чрез това как той оценява като важност обучението.

Характеристиките на добрия баща
Бащите имат възможност да прекарват доста време с децата си, а това може да допринесе за хубавите им спомени, които да останат за цял живот.  Въпреки че всеки баща е уникална личност и се изявява като родител по свой собствен начин, има някои общи черти, които охарактеризират добрите бащи.

Ангажираност
Добрите бащи се ангажират с живота на децата си. Те ходят на училищните събития, участват в игри и други дейности. Те също така включват децата си в собствения си живот и света на възрастните, като например ги водят там, където работят, или пък ги взимат със себе си когато трябва да закарат колата на ремонт и пр.

Подкрепа
Добрите бащи имат големи очаквания от децата си, но също така приемат и подкрепят индивидуалното им развитие. Те обръщат внимание на всяко от децата си и никога не се срамуват от тях.

Дисциплина
Добрите бащи поставят граници и са стриктни. Те казват на децата си какво искат и очакват от тях, но го правят чрез обяснение вместо с груба сила.

Време
Добрите бащи отделят време за децата си. Те осъзнават, че времето прекарано с децата е по същество една инвестиция. Бащите обикновена са заети, но вместо да казват „нямам време” биха могли да се запитат „колко време ще отнеме?”. Да се отдели време на детето, когато то има нужда от това е много по-съществено от това да се отдели време на детето, когато е удобно на бащата. Много бащи, чиито деца са пораснали, поглеждат назад към дните, когато са били вкъщи с децата си, и се питат какво ли би било ако бяха инвестирали повече време в децата си.

Да бъдеш ангажиран баща е добре както за децата, така и за самите бащи. Както децата, така и бащата, имат възможност за израстване и развитие. Някои бащи казват, че бащинството ги е направило по-силни и по-пълноценни като личности. Други бащи казват, че бащинството им е дало възможност да си припомнят радостите и изживяванията от собственото си детство. В днешно време начина на живот постепенно се променя. Все повече бащи успешно балансират с личното си време, времето на работа и времето със семейството. Както децата, така и бащите, осъзнават важността на ролята на бащата.

Все повече изследвания се провеждат на тема ролята на бащата в съвременното семейство. Резултатите от тях документират важността на ролята на бащата, ясно изразеното влияние на бащите в израстването и развитието на децата им, както и общите черти на добрите бащи.

По материали на http://community.netdoktor.com
превод от английски: Владимир Маринов