Търсене:

Начало > Инфо > Зачатие > Луната и пола на бебето

Влияе ли положението на луната върху пола на бебето?

Когато има възможност да се избере пола на бебето, някои хора неволно си задават въпроса, има ли смисъл това. Не е ли по-добре пола на детето да се остави на "случайността" или на "майката природа"? Ние мислим, че ако бъдещите родители са еднакво радостни от раждането, както на момче, така и на момиче, то подобна позиция е правилна. Но има и много хора, които предпочитат момче или момиче. Особено понятно е това за родители, които вече имат дете (деца). При някои обстоятелства, желанието за дете с определен пол, може да бъде толкова силно, че бебето в майчината утроба би могло да се чувства нежелано, в случай, че полът му не отговаря на родителските предпочитания. По-късно такова дете съхранява усещането, че с него "нещо не е както трябва" или е лишено от нещо. Много родители изпитват скрито разочарование например, когато вместо момиче (както им подсказва вътрешното чувство) се роди момче. Това би могло да окаже решаващо влияние върху живота на детето. Например, може да се развие нарушено социалното поведение на детето и в някои случаи до неувереност в собствената му полова идентичност.

Психиатърът д-р Томас Верни, в своята книга "Духовният живот на неродените" констатира, че ярко изразено благотворно стечение на обстоятелствата за здраво развитие на личността, възниква тогава, когато майката има положително отношение към своята бременност, а детето се роди с желания пол. Дори когато родителите искат еднакво силно както момче, така и момиче, също има смисъл да се знае предварително пола на детето, за да се чувства то желано от първия миг на вътреутробния си живот. Поради това, ние смятаме, че в повечето случаи е разумно да се установи предварително пола на бебето. Доколкото космобиологическият способ не може да даде 100 %-ви гаранции (98%), благоразумно би било още при зачеването да сте благоприятно настроени към раждането на дете, както от единия, така и от другия пол.

В края на 50-те години, чешкият лекар О.Йонас направил почти революционно откритие: заедно с менструалния цикъл съществува втори, индивидуален цикъл (зададен още от самото раждане), обуславящ предразположеността към зачатие и с абсолютна точност съпровождащ целия репродуктивен живот на жената. Цикълът отговаря на тази фаза на Луната, която предхожда рождените данни на майката. Всяко възвръщане на съответните фази на Луната, означава за конкретната жена най-благоприятния период за зачеване (фертилен период) и възпроизводство. За определянето на Лунните фази е необходимо да се знае часа на раждане. В случай, че Вие на знаете своя час на раждане, бихте могли да се ориентирате като смятате за свой рожден час 12 часа през деня.

Последващите обстойни изследвания дали поразителен резултат, ако за зачеване се използват най-благоприятните дни от вторият цикъл, то 85% от зачатията стават при смяната на фазите на Луната и само 15 % - на известния биологичен цикъл. Фертилният период настъпва в момента, когато се пресичат двата цикъла.

По този начин д-р О. Йонас намерил ключа, с чиято помощ станало възможно точно да се изчислят най-благоприятните дни за зачеване на всяка жена. Получените дати биха могли да се използват, както за предпазване от бременност, така и за зачеване с най-голяма вероятност. Може да се предположи, че във времето, когато човека в голяма степен е живял в равновесие с космическите ритми, ежемесечната овулация е съвпадала със съответната фаза на Луната и поради това, по правило не съществуват два отделни цикъла. При някои жени единността на циклите се е запазила и в наши дни. Зависимостта на цикъла от фазите на Луната се потвърждава и от следните опити: в случай, че на жена, което дълго време не е имала овулация, се направи специален масаж на съединителните тъкани, то лечението се оказва по-успешно, когато то започне няколко дни преди нейното настъпване (по разчети за настъпване на овулацията в съответствие с фазите на Луната), отколкото в някой друг период или в средата на менструалния цикъл.

По статистика, в много родилни домове по целия свят повече раждания има по времето на пълнолуние и новолуние. При всички момичета, родени в тези фази на Луната, фертилният период настъпва при пълнолуние или съответно при новолуние. В резултат на по-нататъшни изследвания д-р Йонас направил поразително откритие: опирайки се на астрологически разчети, може с 98%-ва сигурност да се предскаже пола на детето.

Всеки 2,5 денонощия Луната изминава пътя между женските и мъжките знаци на Зодиака. В случай, че Вашият фертилен период съвпада с този, когато Луната е в женски знак, то има 98%-ва вероятност да заченете момиче, ако съвпада с периода, когато Луната е в мъжки - момче. За да определите със сигурност пола на бебето, би трябвало да помислите за това 24 часа преди и 6 часа след момента на Вашата най-голяма предразположеност към зачатие.

В случай, че фазите на циклите от фертилния период съвпадат по време, то установяването на пола на детето може да бъде приблизително. Би следвало да имате предвид този факт, в случай, че имате силно желание да родите дете от определен пол.

В случай, че Вие не знаете времето на своето раждане, и как то е било регламентирано, бихте могли да приемете за час на раждане 12 часа през деня и трябва да сте внимателни при избора на пола на детето.

В желанието си да установите пола на бебето не забравяйте, че да направим това ни е позволила природата. Свободният избор на пола на детето Ви дава отговорност, която преди сте оставяли на "съдбата" и ние се надяваме, че тази възможност за избор ще донесе щастие за Вас и Вашето дете.

По материали на: astro.rin.ru