Търсене:

 

Начало > Инфо > Бременност > Прегледи и изследвания при проследяването на нормално протичаща бременност

Прегледи и изследвания при проследяването на нормално протичаща бременност

Срок на
бременността

 

Прегледи

 

Изследвания

Първи
триместър

Първо посещение при лекаря за установяване на бременността

Анамнеза за рискови фактори

 • възраст,
 • придружаващи заболявания,
 • усложнения на предишни бременности,
 • вредни навици,
 • професионални вредности
 • определяне вероятния термин на раждане (ВТР)

Гинекологичен преглед

 • гинекологичен статус
 • онкопрофилактична цитонамазка
 • микробиологично изследване на влагалищен секрет

Антропометрия:

 • ръст
 • тегло
 • външна пелвиметрия – определяне външните размери на таза

През първи триместър по преценка на лекаря

Изследване на кръв:

 • Хемоглобин,
 • еритроцити,
 • хематокрит,
 • левкоцити,
 • MCV,
 • MCH
 • СУЕ,
 • кръвна захар

Изследване на урина

 • седимент
 • Уробилиноген
 • Кетони

Веднъж през първи триместър

 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Акушерска ехография

Еднократно за бременността

Определяне на кръвна група и Rh-фактор. Изследване за:

 • Сифилис
 • Хепатит В/НвS Ag/
 • СПИН (при съгласие)

Втори
триместър

Всеки лунарен месец

Проследяване на:

 • тегло
 • артериално кръвно налягане

Веднъж в V лунарен месец

Изследване на кръв:

 • Хемоглобин,
 • еритроцити,
 • хематокрит,
 • левкоцити,
 • MCV,
 • MCH
 • СУЕ,
 • кръвна захар

Изследване на урина

 • седимент
 • Уробилиноген
 • Кетони

Веднъж в ІV л.м. и по преценка на лекаря в следващите месеци

Гинекологичен преглед за определяне на гинекологичен статус

Веднъж на всеки лунарен месец от V л.м. нататък

Проследяване на детски сърдечни тонове

Веднъж в периода 16-20г.с.

Акушерска ехография

Трети
триместър

Веднъж месечно до VІІІ л.м. включително

Проследяване на:

 • Тегло
 • артериално кръвно налягане
 • детски сърдечни тонове  

По веднъж в VІІІ и Х лунарен месец

Изследване на кръв:

 • Хемоглобин,
 • еритроцити,
 • хематокрит,
 • левкоцити,
 • MCV,
 • MCH
 • СУЕ,
 • кръвна захар

Изследване на урина

 • седимент
 • Уробилиноген
 • Кетони

 

По два пъти месечно в ІХ и Х л.м.

 

Веднъж в ІХ л.м

Микробиологично изследване на влагалищен секрет

Христина  Янева