Търсене:


Начало > Сдружение > Цели на сдружението

Цели на сдружението с общественополезна дейност “Български Бебе Център”

Дейността на сдружението се изразява в осигуряване на подкрепа при сформирането на политиката за намаляване на демографския срив и увеличаване на осведомеността на българските граждани по проблемите на родителството. За нея важат разпоредбите за сдруженията с нестопанска цел, съществуващи в законодателството на Република България, устава на сдружението и приетите въз основа на тях решения на висшия орган на управлението му. Сдружението ще осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и организации, както и с представители на частния бизнес на основата на общо демократични и хуманни принципи.    

Кои са основните цели на сдружението и какви са средствата за постигането им?

Основните цели на сдружение с общественополезна дейност “Български Бебе Център” са следните:

 1. Сътрудничество между различните български и международни институции за промени в законодателството по отношение на бременността, раждането и отглеждането на децата;
 2. Популяризирането на проблемите на бъдещото и настоящото родителство и налагането на тези проблеми в обществения дебат;
 3. Превенция на спонтанните аборти, преждевременните и мъртво раждания;
 4. Разработването на планове и стратегии за подкрепа на бъдещите и настоящите родители както и тяхното изпълнение;
 5. Сътрудничеството и посредничеството между семейства с проблеми и институциите за осигуряване на подкрепа и постигане на консенсус по проблемите на родителството;

Какви дейности може да развива сдружението?

Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности, за осъществяване на целите и задачите като:

 1. Разработва програми за подкрепа и помощ на бъдещите и настоящи родители;
 2. Участва в разработването и управлението на проекти свързани с увеличаване на раждаемостта; подкрепа на кърменето, възпитанието и отглеждането на децата;
 3. Подпомагането на членовете на сдружението и други заинтересовани лица в намирането на пътя за борба с безплодието, незачитане правата на бременните, корупцията сред акушер-гинеколозите  при раждане, подкрепа и помощ за отглеждане на децата и осъществяването на контакти в страната и чужбина;
 4. Участие в съвместни проекти с други организации от страна и чужбина и представянето на чужд опит пред българската общественост
 5. Съдействие за предоставяне на специализирана професионална подкрепа и предоставяне на финансови средства за бъдещи и настоящи родители;
 6. Представителство на бъдещи и настоящи родители пред български и чуждестранни институции и изработване на стратегия за защита на интересите им;
 7. Организиране на семинари, курсове, дискусии и други подобни мероприятия за повишаване на нивото на здравната култура и профилактиката на плодовитостта, бременността, раждането и отглеждането на децата;
 8. Организиране на издателска и рекламна дейност, посредничество и партньорство със сродни сдружения в страната и чужбина;
 9. Откриване на регионални консултантски кабинети по проблемите на бременността, раждането и отглеждането на децата в по-малките населени места;
 10. Участие в телевизионни и радиопредавания;
 11. Други дейности, които способстват за постигане на целите на Сдружението.

Кой може да бъде член на нашето сдружение?

Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически (фирми) и дееспособни физически лица, които приемат неговия устав, заплатят членския си внос и желаят да помагат за развитието му. Отворени сме към всички, които желаят да подкрепят бъдещите и настоящите родители, поели по пътя на родителството, към специалисти в областта на репродуктивното здраве, лекари, представители на обществени организации, медии, представители на бизнеса, хора минали по този път и желаещи да вдъхнат кураж на тези, които сега поемат по него и към всеки, който е добър и съпричастен човек с отношение и разбиране към болката и проблемите на другите.
Проблемите на бъдещото и настоящото родителство засягат всеки един българин, защото това са въпроси, които касаят нашите деца, нашето бъдеще. Въпроси, на които всеки гражданин трябва да даде своя отговор пред обществото.

Как мога да стана член на сдружение с общественополезна дейност "Български Бебе Център”?

Искрено Ви благодарим за подкрепата и готовността да се присъедините към нас. Повече информация за това как да станете членове на нашето сдружение можете да намерите тук.

За контакти и желание за членство пишете на електронната ни поща за допълнителна информация:

eva@biberonbg.com
Евдокия Тонева
моб. тел.: 0898 271846